Firma STAV-CAR vznikla 15.9.1990 původně pouze jako stavební. V průběhu dalších let se vybudovala dílna na opravy motorových vozidel a od r. 1995 ke stavební činnosti a zemním pracem přibyla i autodoprava. Nejprve se jednalo o rozvoz zboží vozem AVIA. V témže roce se zakoupila první souprava LIAZ na přepravu sypkých hmot.

    V současné době je uzavřena smlouva o sdružení podnikatelů podle § 829 a násl. Obč.zákoníku č. 40/1964 Sb. :
Leoš Nejedlý
Smrčí 56
513 01 Semily
IČO: 15522073
DIČ: CZ 6806170239    Společně je zajišťována zejména vnitrostátní, ale i mezinárodní autodoprava. Dále pak výkopové a zemní práce strojem UNC a JCB.