Zemní práce

    Provádíme celou řadu zemních prací v předem dohodnutém rozsahu, především se jedná o hrubé terénní práce, základy a práce spojené s výstavbou RD, výkopy, výkopy septiku, přípojky,inženýrské sítě, přesuny zeminy, skrývkové práce a další.

    K těmto pracem používáme stroje JCB a BOBKA :-)

    Info na tel.:731402401 nebo na: saska.martin@seznam.cz

JCB

UNC